Taťána Vejvodová

Taťána Vejvodová vystudovala konzervatoř v Teplicích, Brně a Praze obor klavír, cembalo a varhany.  

Působila jako korepetitorka a učitelka přípravné hudební výchovy klavíru a cembala v ZUŠ Skuteč. Od roku 1983 vyučuje klavír v ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2 s dvouletou přestávkou, kdy spoluzakládala soukromou ZUŠ Škola pro radost. Pedagogicky rovněž působí na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy.

Je zvána do soutěžních porot a vede přednášky a semináře pro klavírní pedagogy.

Se svými žáky se pravidelně účastní národních i mezinárodních soutěží, kde získávají nejvyšší ocenění.

Od roku 2019 zastává funkci předsedkyně pražské klavírní sekce. Ve stejném roce jí byla udělena medaile MŠMT za vynikající pedagogickou činnost.