ORGANIZACE A CENY

 • termín: od 18. 8. do 25. 8. 2023, ZUŠ Mikulov
 • příjezd: 18. 8. v odpoledních hodinách (večeře zajištěna)

 • zahájení kurzů: 18.8. v 18.30 (domluva rozvrhu po zahájení)
 • zahájení výuky: 19.8.

 • odjezd účastníků kurzů: 25.8. po závěrečném koncertu účastníků (předčasný odjezd z kurzů, prosím, uveďte v poznámce při přihlášení)
 • zajištění vlastního ubytování nebo stravy: pokud byste si chtěli ubytování nebo stravu zajistit sami, uveďte to na přihlášce

 • ubytování: v penzionech
 • strava: zajištěna od večeře 18. 8. do oběda 25.8. v jídelně na ZŠ Pavlovská 52 (pozor, kvůli rekonstrukci jídelny v budově Gymnázia, strava přesunuta)

 • místnosti na cvičení jsou zajištěny: k dispozici bude maximum učeben ZUŠ od 7:00 do 22:00


 • studijní program: v průběhu měsíce července vám bude zaslán formulář pro vyplnění repertoáru (k méně známým skladbám je pak vhodné předem zaslat na kontaktní adresu okopírovaný notový materiál).

 • Přihlásit se můžete do 31.5.2023 prostřednictvím on-line přihlášky na těchto stránkách (přihlášky, prosím, zasílejte co nejdříve, kapacita kurzů je omezená - v případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přihlášek, v jakém budou přicházet).

 • Zájemci budou informováni do 21.6.2023 o zařazení do kurzů. Do 15.7.2022 je třeba zaplatit za každého účastníka částku v plné výši nebo zálohu 65% z celkové ceny (tato záloha je nevratná) Doúčtování může být provedeno až při prezenci 18.8. Podrobnější informace budou rozeslány společně s potvrzením o zařazení do kurzů. K dotazům využívejte kontaktní adresy. 

 • Učitelé a rodiče mohou žádat o "příspěvek na rekreaci" svého zaměstnavatele (fakturu vystavíme). V takovém případě nezapomeňte uvést fakturační adresu včetně IČO a přesný text, který má být na faktuře.

 • Klavírní kurzy jsou akreditované MŠMT. Pasivní účastníci tak mohou žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP. Na závěr kurzů bude rozdáno všem pasivním účastníkům Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v celkové dotaci 40 hodin.


CENA KURZŮ

Aktivní účastník

Kurzovné a organizační poplatek

2700 Kč

Pasivní účastník

Kurzovné a organizační poplatek

Klavírní kurzy jsou akreditované MŠMT. Lze tak žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP. 

2000 Kč

Rodiče (doprovod)

Organizační poplatek

Povinné pro děti - aktivní účastníky do 15 let

900 Kč

Ubytování

zařízeno na internátě přednostně pro aktivní účastníky

v současné době nedostupné

ubytování v penzionech (2 - 4 lůžkové pokoje)

500 - 650 Kč / noc

Stravování

zařízeno v jídelně (snídaně, oběd, večeře)

možné objednat i jednotlivá denní jídla


205 Kč / den

35 Kč snídaně, 85 Kč oběd, 85 Kč večeře