ORGANIZACE A CENY

 • termín: od 19. 8. do 26. 8. 2022, ZUŠ Mikulov
 • příjezd: 19. 8. v odpoledních hodinách (večeře zajištěna)

 • zahájení kurzů: 19.8. v 18.30 (domluva rozvrhu po zahájení)
 • zahájení výuky: 20.8.

 • odjezd účastníků kurzů: 26.8. po závěrečném koncertu účastníků (předčasný odjezd z kurzů, prosím, uveďte v poznámce při přihlášení)
 • zajištění vlastního ubytování nebo stravy: pokud byste si chtěli ubytování nebo stravu zajistit sami, uveďte to na přihlášce

 • ubytování: internát na Vídeňské, penziony v blízkosti náměstí
 • strava: zajištěna od večeře 19. 8. do oběda 26.8. v jídelně Gymnázia (v souvislosti s vývojem epidemie Covid-19 bude způsob a cena stravování upřesněna v červnu)

 • místnosti na cvičení jsou zajištěny: k dispozici bude maximum učeben ZUŠ od 7:00 do 22:00


 • studijní program: v průběhu měsíce července vám bude zaslán formulář pro vyplnění repertoáru (k méně známým skladbám je pak vhodné předem zaslat na kontaktní adresu okopírovaný notový materiál).

 • Přihlásit se můžete do 31.5.2022 prostřednictvím on-line přihlášky na těchto stránkách (přihlášky, prosím, zasílejte co nejdříve, kapacita kurzů je omezená - v případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přihlášek, v jakém budou přicházet).

 • Zájemci budou informováni do 21.6.2022 o zařazení do kurzů. Do 13.7.2022 je třeba zaplatit za každého účastníka částku v plné výši nebo zálohu 2 500 Kč (záloha 2 500 Kč je nevratná), doúčtování může být provedeno až při prezenci 19.8. Podrobnější informace budou rozeslány společně s potvrzením o zařazení do kurzů. K dotazům využívejte kontaktní adresy. 

 • Učitelé a rodiče mohou žádat o "příspěvek na rekreaci" svého zaměstnavatele (fakturu vystavíme). V takovém případě nezapomeňte uvést fakturační adresu včetně IČO a přesný text, který má být na faktuře.

 • Klavírní kurzy jsou akreditované MŠMT. Pasivní účastníci tak mohou žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP. Na závěr kurzů bude rozdáno všem pasivním účastníkům Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.


CENA KURZŮ

Aktivní účastník

Kurzovné a organizační poplatek

2700 Kč

Pasivní účastník

Kurzovné a organizační poplatek

Klavírní kurzy jsou akreditované MŠMT. Lze tak žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP. 

2000 Kč

Rodiče (doprovod)

Organizační poplatek

Povinné pro děti - aktivní účastníky do 15 let

900 Kč

Ubytování

zařízeno na internátě přednostně pro aktivní účastníky

350 Kč / noc

komfortnější ubytování v penzionech 

450 - 500 Kč / noc

Stravování

zařízeno v jídelně Gymnázia (snídaně, oběd, večeře)

možné objednat i jednotlivá denní jídla

snídaně 25 Kč, oběd 95 Kč, večeře 90 Kč

210 Kč / den