ORGANIZACE A CENY

 • termín: od 16. 8. do 23. 8. 2024, ZUŠ Mikulov
 • příjezd: 16. 8. v odpoledních hodinách (večeře zajištěna)

 • zahájení kurzů: 16.8. v 18.30 (domluva rozvrhu po zahájení)
 • zahájení výuky: 17.8.

 • odjezd účastníků kurzů: 23.8. po závěrečném koncertu účastníků (předčasný odjezd z kurzů, prosím, uveďte v poznámce při přihlášení)
 • zajištění vlastního ubytování nebo stravy: pokud byste si chtěli ubytování nebo stravu zajistit sami, uveďte to na přihlášce

 • ubytování: v penzionech
 • strava: zajištěna od večeře 16. 8. do oběda 23.8. v jídelně na ZŠ Pavlovská 52 

 • místnosti na cvičení jsou zajištěny: k dispozici bude maximum učeben ZUŠ od 7:00 do 22:00
 • studijní program: v průběhu měsíce července vám bude zaslán formulář pro vyplnění repertoáru (k méně známým skladbám je pak vhodné předem zaslat na kontaktní adresu okopírovaný notový materiál).

 • Klavírní kurzy již nejsou akreditované MŠMT. Pasivní účastníci mohou ale žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP např. ze Šablon. Na závěr kurzů bude rozdáno všem pasivním účastníkům Osvědčení o vzdělávacího programu v celkové dotaci 40 hodin.

 • Učitelé a rodiče mohou žádat o "příspěvek na rekreaci" svého zaměstnavatele (fakturu vystavíme). V takovém případě nezapomeňte uvést fakturační adresu včetně IČO a přesný text, který má být na faktuře.

 • Přihlásit se můžete do 31.5.2024 prostřednictvím on-line přihlášky na těchto stránkách (přihlášky, prosím, zasílejte co nejdříve, kapacita kurzů je omezená - v případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přihlášek, v jakém budou přicházet).

 • AKTIVNÍ ÚČASTNÍCI
 • Příjem přihlášek pro letošní ročník kurzů spustíme během března. 
 • Aktivní účastníci budou poté přibližně do týdne informováni o zařazení ke konkrétnímu lektorovi.  
 • Z administrativních důvodů je nově nutné zaplatit celou částku aktivního účastníka již do konce března (3000 Kč). Tento poplatek je nevratný.
 • Do 16.6.2024 budeme rozesílat podrobnější informace ohledně ubytování a stravy. Do 7.7.2024 je potřeba doplatit zbývající částku v plné výši nebo její část, dle přiložených informací.

 • PASIVNÍ ÚČASTNÍCI A DOPROVOD
 • Ostatní zájemci (Pasivní a Doprovod) budou informováni do 16.6.2024 o zařazení do kurzů. 
 • Do 7.7.2024 je třeba zaplatit za každého účastníka částku v plné výši nebo zálohu 65% z celkové ceny (tato záloha je nevratná). 
 • Doúčtování může být provedeno až při prezenci 16.8. 
 • Podrobnější informace budou rozeslány společně s potvrzením o zařazení do kurzů. 
 • K dotazům využívejte kontaktní adresy. 


CENA KURZŮ

Aktivní účastník

Kurzovné a organizační poplatek

3000 Kč

Pasivní účastník

Kurzovné a organizační poplatek

Klavírní kurzy již nejsou akreditované MŠMT. Pasivní účastníci mohou ale žádat své zaměstnavatele o proplacení v rámci DVPP např. ze Šablon. 

2200 Kč

Rodiče (doprovod)

Organizační poplatek

Povinné pro děti - aktivní účastníky do 15 let

900 Kč

Ubytování

Ubytování v penzionech (2-4 lůžkové pokoje)

550 - 750 Kč / noc

Stravování

zařízeno v jídelně (snídaně, oběd, večeře)

možné objednat i jednotlivá denní jídla


220 Kč / den

40 Kč snídaně, 90 Kč oběd, 90 Kč večeře