Helena Suchárová - Weiser

Hudební základy získala u prof. Aleny Vlasákové v Brně. Po absolutoriu Pražské konzervatoře, kde studovala u Dr. Jaromíra Kříže, pokračovala na AMU ve třídě prof. Ivana Klánského. Studium dovršila půlročním pobytem na Roosevelt University v Chicagu.

Ještě jako studentka obdržela vysoká ocenění v mnoha soutěžích (např. v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga, Beethovenově soutěži, Chopinově soutěži, Interpretační soutěži). Několikrát se stala stipendistkou Mistrovských kursů Malcolma Fragera na festivalu v Lucernu.

Pravidelně vystupovala na koncertních podiích v Praze, po celém Československu a Německu, hostovala v Polsku, Finsku, Velké Británii, Švýcarsku, Francii, býv. Jugoslávii a v USA. S úspěchem koncertovala na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, na Chopinově festivalu v Mar. Lázních i v Polsku a mnoha dalších. Je zvána do porot mezinárodních klavírních soutěží.

Velký důraz klade na komorní hru. Vystupuje především se členy Vlachova kvarteta Praha. S německým klarinetistou Christofem Reiffem hrají nejen v stálém duu (Duolissimo), ale také v klarinetovém triu. Dále spolupracuje se Stamicovým kvartetem nebo s Českým komorním orchestrem.

Natočila několik CD z nichž poslední jsou Dvořákova klavírní kvarteta D dur a Es dur se členy Vlachova kvarteta- Janou Vlachovou, Karlem Stadtherrem a Mikaelem Ericssonem (Klavírní kvartet Ad libitum). S tímto ansámblem mají za sebou několik velmi úspěšných koncertů v ČR, Německu a Řecku, a připravují další v Německu, Dánsku a USA.

Do roku 2003 žila a působila jako koncertní pianistka v Německu, nyní žije se svojí rodinou znovu v Praze.