Jóga

Cílem by bylo naučit se správné dýchání, využití plné dechové kapacity, dále správné držení těla, celkově naučit se více vnímat své tělo, jednotlivé jeho části a zvědomit si nezdravé návyky, které běžně děláme bez hlubšího uvědomění při cvičení na nástroj, při sezení, a v neposlední řadě by cílem lekce bylo i celkové protažení těla, rozpohybování zatuhlých oblastí. Jako součást svých lekcí zapojuji i závěrečnou relaxaci, popřípadě krátkou vedenou meditaci, kterou vnímám jako obzvlášť významnou pro vnitřní koncentraci, zklidnění a z vlastní zkušenosti mnohdy velmi nápomocnou ke zvládání trémy spojenou s vystupováním, jelikož právě relaxace a meditace mi v minulosti i současnosti velmi pomáhají k vnitřnímu ukotvení, koncentraci na dech a celkovému zklidnění napětí v těle.