Klavírní kurzy jsou hudební organizací k poskytování vzdělávání, která pouze zprostředkovává účastníkům možnost ubytování a stravy. Kurzy tudíž nemohou přebírat zodpovědnost za nezletilé děti bez doprovodu zákonných zástupců.