Životopis BcA. Monika Czajkowská

Narozena v Brně, kde také vystudovala konzervatoř ve třídě prof. Jiřího Doležela a Mgr. Josefy Hlouškové. Pedagogickou kariéru začala na ZUŠ v Mikulově, v současné době působí na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, kde rovněž vykonává funkci zástupce ředitele. Na svém kontě má řadu pedagogických úspěchů ze soutěží (Amadeus Brno, Prague Junior Note Praha, Per quattro mani, Virtuosi per musica di pianoforte, aj.)

Od r. 2003 vyučuje pedagogickou praxi, od r. 2006 také metodiku na Konzervatoři Brno. O své pedagogické zkušenosti zejména s mladšími dětmi se dělí také v rámci přednášek na Klavírních sobotách při Konzervatoři Brno.

Stála u zrodu Klavírních kurzů Mikulov v r. 2000, v jejichž čele úspěšně stojí již 14 let. V posledních letech se zde také částečně věnuje pedagogické práci zvláště s těmi nejmladšími.