Přihlášky

  • Přihlásit se můžete do 31.5.2021 prostřednictvím on-line přihlášky na těchto stránkách (přihlášky, prosím, zasílejte co nejdříve, kapacita kurzů je omezená – v případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přihlášek, v jakém budou přicházet).
  • Zájemci budou informováni do 21.6.2021 o zařazení do kurzů. Do 15.7.2020 je třeba zaplatit za každého účastníka částku v plné výši nebo zálohu 2 500 Kč (záloha 2 500 Kč je nevratná), doúčtování může být provedeno až při prezenci 20.8.
  • Na závěr kurzů bude rozdáno všem pasivním účastníkům Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
  • Učitelé a rodiče mohou požádat o “příspěvek na rekreaci” svého zaměstnavatele (fakturu vystavíme). V takovém případě nezapomeňte uvést fakturační adresu včetně IČO a přesný text, který má být na faktuře.

Podrobnější informace budou rozeslány společně s potvrzením o zařazení do kurzů. K dotazům využívejte kontaktní adresy.