Organizační údaje

  • termín: od 16.8. do 23. 8. 2019, ZUŠ Mikulov
  • příjezd: 16.8. v odpoledních hodinách (večeře zajištěna)
  • zahájení kurzů: 16.8. v 18.30 (domluva rozvrhu po zahájení)
  • zahájení výuky: 17.8.
  • odjezd účastníků kurzů: 23.8. po závěrečném odpoledním matiné (předčasný odjezd z kurzů, prosím, uveďte v poznámce při přihlášení)
  • ubytování: internát na Vídeňské, penziony v blízkosti náměstí
  • strava: zajištěna od večeře 16. 8. do oběda 23.8. v jídelně Gymnázia (Komenského nám.7)
  • zajištění vlastního ubytování nebo stravy: pokud byste si chtěli ubytování nebo stravu zajistit sami, uveďte to na přihlášce
  • místnosti na cvičení jsou zajištěny: k dispozici bude maximum učeben ZUŠ od 7:00 do 22:00
  • studijní program: do přihlášky je nutné předběžně uvést program, který plánujete studovat. Závazný program můžete uvést až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzů prostřednictvím emailové pošty. Případnou změnu programu je třeba oznámit nejpozději týden před zahájením kurzů na kontaktní adresu (k méně známým skladbám je vhodné předem zaslat na kontaktní adresu okopírovaný notový materiál).