Doprovod nezletilých dětí

Klavírní kurzy jsou hudební organizací k poskytování vzdělávání, která pouze zprostředkovává účastníkům možnost ubytování a stravy. Kurzy tudíž nemohou přebírat zodpovědnost za nezletilé děti bez doprovodu rodičů ve věku 15 – 18 let.